miljo_bjork_m_Svan

Svanenmärkning

Ett Svanenmärkt kök borde vara en självklarhet
-
även för den som inte bryr sig ett dugg om miljön

Vi är glada och stolta över att mer än 70 % av vårt sortiment  är Svanenmärkt. Man kan tycka att det borde vara en självklarhet, men faktum är att det är ganska ovanligt i vår branch. 
   Kraven för Svanenmärkning är hårda. Vi får bara använda trä från skogsbruk där det tas hänsyn till det naturliga ekosystemet och där den biologiska mångfalden bevaras. Alla former av träskivor (inklusive spånskivor och MDF) ska avge så lite formaldehyd som möjligt. Tillverkningsprocessen ska vara energisnål, och merparten av energin ska komma från förnybara energikällor. 
   Dessutom krävs att alla kemiska produkter – som lacker och färger – ska ha ett minimalt innehåll av lösningsmedel och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. 
Ytterligare ett viktigt krav återstår att nämna. Svanenmärkningen är nämligen också en kvalitetsmärkning. Innan våra produkter blev godkända tvingades de därför genomgå hårda tester som rör bland annat hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet. 
   Du kan alltså räkna med att ditt nya Svanenmärkta kök kommer att vara dig till glädje i många, många år. Och det är faktiskt lika bra för din plånbok som för miljön.

10 års Funktionsgaranti

Myresjökök lämnar 10 års funktionsgaranti på skåpstommar, fronter d v s luckor och lådförstycken samt på lådor, lådskenor och gångjärn. Funktionsgarantin gäller vid normal användning i privatbostad eller likvärdigt. 

Dela |